கிளிநொச்சியில் எமது பணிகள் தொடங்கப்பட்டு விட்டது சகல விபரங்களும் பணிகள் முடிந்ததும் அறியத்தருகிறோம்.

பங்களிப்பு செய்வீர்! செய்யீர்! எம்பணிதொடரும் !

நன்றி பொக்கிஷம்