aa1
பொக்கிஷம் அனைத்துலகச் செயலாகத்தாலும்
அகில இலங்கை பொக்கிஷ செயலாகத்தாலும்
பொக்கிஷ மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் அனைவருக்கும்
பொக்கிஷ அடையாள அடடை வழங்கப்பட்டுள்ளது
எனவே ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் உதவி கோரியோ,
அல்லது பொக்கிஷ சேவை சம்பந்தமாக வரும்போது
அடடை அவசியம் காண்பிக்க வேண்டும்
பொக்கிஷம் அனைத்துலகச் செயலகம்
கனடா மொன்றியல்
pokkisham.org
pokkisham.net
facebook
pokkisham N kumar
pokkisham canada
emai-pokkishamcanada@gmail.com