யாழில் எமது பணிகள் தொடங்கப்பட்டு விட்டது சகல விபரங்களும் பணிகள் முடிந்ததும் அறியத்தருகிறோம்... read more

கெஞ்சிக் கேட்டபது பிஞ்சுகளுக்கே! பாலத்தடி,12ம் கட்டை,இறக்கக்கண்டி நிலாவெளி திருமலை முகாம் மக்... read more

பொக்கிஷத்திற்கு அள்ளிக்கொடுத்த மொன்றியல் அன்புச்செல்வங்கள் விஸ்ணு ,மீரா ,அஸ்வினி! >>>>>>>&... read more

பொக்கிஷம் இலவசகல்வித்திட்டத்தின் கீழ் 5ம் வகுப்பு புலமைப்பரிசில் வகுப்புக்களுக்கு விசேட வகு... read more

திருமலையில் பொக்கிஷத்தின் இலவச கல்வித் திட்டம் பங்குனி 19 ல் 5ம் வகுப்பு புலமைப்பரிசில் வகுப்ப... read more

திருமலையில் தரம் பத்துமாணவர்களுக்கு பொக்கிஷம் இலவச முன்னோடி வினாத்தாள் தமிழ் ,வரலாறு ,கணிதம் ... read more