Pokkisham Foundation பணிகள் ,தொண்டுகள் மேலும் தேவைப்படுவதால் மே மதம் மொன்றியலில் விடிய விடியக்கொண்ட்டாட்டம் மொன்றியல் ரொறண்டோ கலைஞர்கள் வழங்கும் இசை நிகழ்வுகள் ,நடன நிகழ்வுகள் மிகப் பிரமாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது